Nghĩ về công tác tư tưởng - văn hóa
Written by Administrator   
Saturday, 19 May 2007
Góc nhìn Văn hóa

NGHĨ VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA...

Vừa qua, trong hai ngày 26, 27 tháng 2, tại Đồng Nai, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Công tác Tư tưởng - Văn hoá toàn quốc năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh trước những vấn đề gay gắt, bức xúc,  nóng bỏng của xã hội; nhiều đại biểu đã đưa ra những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, mới mẻ khi thảo luận những vấn đề quan trọng, mà Ban Tư tưởng - Văn hoá Tung ương đã tổng kết và đưa ra nhiều giải pháp trong tình hình mới. Với nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi; thì câu hỏi - trong công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay, tại sao nhân dân ta vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở, lo lắng trong cuộc sống hàng ngày với nhiều công việc, nguyện vọng chưa được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả- đã được các đại biểu quan tâm một cách sôi nổi nhất. Bởi, nếu văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; thì trách nhiệm của ngành Tư tưởng - Văn hoá; chính là tạo ra những đường hướng quan trọng cho nền tảng văn hoá dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ, sâu rộng và vững chắc hơn. Trong tinh thần đó, việc tinh giản một số cơ quan chức năng của Đảng, khi sáp nhập Ban Tư tưởng - Văn hoá và Ban khoa giáo Trung ương thành ban Tuyên huấn Trung ương; cũng là một biện pháp để tạo đà cho công tác tư tưởng, văn hoá ngày càng hiệu quả hơn, trong giai đoạn hội nhập mới của đất nước.