LeHuyQuang.com

Chào mừng bạn đến trang web của Họa sỹ, Nhà thơ, NSND Lê Huy Quang
Thu PDF Print E-mail
Saturday, 05 May 2007

Lê Huy Quang

                                             THU


                                 Thăm thẳm mơ mờ mưa vẽ mưa
                                 Cây thả tóc trôi hoài con đò lá
                                 Tiếng chuông chùa thinh không xa xưa
                                 Tranh lụa buông chiều em vọng ảo


                                 Mặt gương Tây Hồ khoanh vòng tròn trắng
                                 Vai ai  buông gió thu ngân
                                 Nén hương mầu điều thơm giọt nắng
                                Quanh quanh đường đá tần ngần


                                Chậm chậm trôi làn khói mỏng
                                Nhìn  lên hoá mây thật lành
                                Bay qua đàn chim tìm tổ
                                Nương nhờ cửa Phật mong manh


                                  Mưa gọi mưa đưa ai gọi anh
                                  Câu thơ Bà Huyện Thanh Quan bằn bặt
                                  Lá đò trôi lá đò khan khát
                                  Tiếng chuông chùa xa nghe thu không…

Last Updated ( Saturday, 05 May 2007 )
 
< Prev   Next >

Tìm kiếm

Tranh

Joomla template by ByJoomla.com
ByJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS