LeHuyQuang.com

Chào mừng bạn đến trang web của Họa sỹ, Nhà thơ, NSND Lê Huy Quang
Xuân PDF Print E-mail
Saturday, 05 May 2007

Lê Huy Quang


                                                     XUÂN

                                       Mương nước sáng bờ cây chiều
                                       dẫy dẫy cột dèn chim rủ cánh mưa
                                       em đi làm rửa chân gầu giếng ấm

                                        Ao xóm cầu về gái xóm
                                        giêng rồi
                                                       thấp thoáng
                                                                           áo em giêng

Last Updated ( Saturday, 05 May 2007 )
 
< Prev   Next >

Tìm kiếm

Tranh

Joomla template by ByJoomla.com
ByJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS